Cookies van ETT

Deze website maakt gebruik van cookies om zo goed mogelijk te functioneren en de gebruiker de beste ervaring te bieden.

K-LG - WK13 - Nonverbale communicatie van de lifeguard

Welkom bij keuzedeel lifeguard. Vandaag zal ik jullie laten zien hoe een lifeguard met signalen kan uitleggen aan zijn collega's wat hij/zij wil. Tijdens de training zal je een aantal controlevragen moeten beantwoorden om te checken of je het snapt. 

Succes!

Clock 30 minuten
Certificate Bij minimaal 60 punten
Calendar Beschikbaar tot 01-01-2025

Login / Inschrijven