Cookies van ETT

Deze website maakt gebruik van cookies om zo goed mogelijk te functioneren en de gebruiker de beste ervaring te bieden.

F&A - Brutowinstopslag en brutowinstmarge

Welkom bij deze training voor Financiën & Administratie.

Ter voorbereiding op het examen Begroot Financiën dien je met brutowinstopslag en brutowinstmarge te kunnen rekenen. Daarbij dien je de brutowinst en nettowinst uit te kunnen rekenen.

Voor deze training heb je een rekenmachine nodig en eventueel wat kladpapier.

De video in de training duurt 10 minuten, de overige pagina's van de training kun je in zo'n 5 à 10 minuten doorlopen. De eindtoets ben je zeker 30 minuten mee bezig, dus neem hier voldoende tijd voor.

Clock 1 uur
Certificate Bij minimaal 80 punten
Calendar Beschikbaar tot 01-01-2025

Login / Inschrijven