Cookies van ETT

Deze website maakt gebruik van cookies om zo goed mogelijk te functioneren en de gebruiker de beste ervaring te bieden.

Binnenhof en omgeving - Rondleidingen

Je hebt de voorbereidende lessen gevolgd over het Binnenhof, je hebt zelf informatie gezocht. 

Kun je nu deze vragen beantwoorden. 

Clock 10 minuten
Certificate Bij minimaal 60 punten
Calendar Beschikbaar tot 01-01-2025

Login / Inschrijven